woensdag 9 december 2009

Freedom

Het was even stil op mijn blog. Beetje grieperig geweest. Ondertussen is mijn Vrijheid quilt is klaar. Ik heb tot het einde toe zonder plan gewerkt. Een beetje links en rechts stukjes aan genaaid of afgesneden. Aan het einde bedacht dat de rommelige kanten ook maar rommelige kanten moesten blijven. Uiteindelijk zijn alle kanten en naden golvend geworden. Tot mijn grote verbazing is hij wel prachtig plat gebleven, dat wil nog wel eens anders zijn als je allemaal kromme naden hebt. Het thema heb ik uitgewerkt als ‘Freedom is never free’. Ook al wordt alles krom en scheef, uiteindelijk moet het allemaal toch passen. Ik heb met de naaimachine eerst losse woorden Freedom op de quilt geborduurd. De woorden zijn met paintstik ingekleurd en met een dikke rode draad verankerd aan de ondergrond. Het quilten is met de hand gedaan. Had ik nooit eerder gedaan. Het bleek een uiterst therapeutisch en rustgevend werkje te zijn. In eerste instantie vond ik het lastig om alles een beetje gelijkmatig te krijgen en dacht ik ‘Oei, waar ben ik aan begonnen’, maar uiteindelijk was het toch vrij snel klaar. Wel lekker voor zo ’s avonds op de bank zo’n klusje. Wie weet ga ik het vaker doen (Oei, wat zeg ik nou).

It was a bit quiet on my blog. Some kind of flew. In the mean time my Freedom quilt is ready. I worked without plan until the end. I sewed and cut on the right and left, on all sides. Finally I thought the untidy sides should remain untidy. I ended with all curved sides and seams. To my utter amazement the quilt remained completely flat, that can be a problem with all the curves. I interpreted the theme as ‘Freedom is never free’. Even when everything is curved and wavy, it should fit together in the end. I machine embroidered the word Freedom all over the quilt. All these words are filled in with paintstik and rooted to the quilt with a thick red embroidery thread. The quilting was done by hand. Never done that before. I turned out to be a therapeutic and calming activity. At first I found it difficult to make even stitches and I thought ‘ouch, what am I doing’, but in the end it was finished quit fast. Nice job to do on the couch in the evening. Who knows, maybe I will do it again (oops, where am I talking about).

zondag 22 november 2009

Experiment


De afgelopen dagen een beetje gerommeld met het doorstikken van combinaties van lagen stof en vervolgens bewerken met de heat gun. Meestal gaan dit soort experimenten bij mij bobbelen. Kan aan mij liggen, maar om dit te voorkomen heb ik het werk eerst in een borduurring gespannen voordat de gun erop ging. Sommige patronen zijn echt net kant. De hele lichte variant vind ik zelf de mooiste. Jammer dat ik niet meer weet waar ik dat witte spul ooit vandaan heb gehaald. Het is nu helaas op. De doorgestikte vlakken zijn ongeveer even groot. Misschien wel mooi om alles te verwerken in een quilt. Nog even over nadenken.


The last few days I did some fiddling around stitching combinations of various layers of fabric and treating it with the heat gun. Most of the time this kind of experiments tend to crumble a lot. Maybe that’s some kind of mistake from me, but to prevent this I harnessed it in an embroidery hoop before using the heat gun. Some of the formed patterns look like lace. The almost white one I like the most. It’s a pity I don’t know where that fabric came from. I run out of it. The stitched surfaces are almost the same size. Maybe it’s nice to make a quilt of it. Have to think about it.

maandag 16 november 2009

Trots / Proud

Deze week begon goed. Vanmorgen een mailtje gekregen dat mijn quilt ‘A storm broke loose in my mind’ geselecteerd is voor de Saqa expositie ‘Art meets science’. De show gaat in première in Birmingham. Ben even kwijt waar nog meer naar toe maar ben al heel blij met Birmingham. Een goed gelegenheid om daar ook eens heen te gaan.

This week had a good start. This morning I received an email announcing that my quilt ‘A storm broke loose in my mind’ has been selected for the Saqa exhibition ‘Art meets science’. The show will have it’s premiere in Birmingham. I’ve lost the other locations but I am honoured with Birmingham. Good opportunity to visit the show this time.

dinsdag 10 november 2009

Never a dull moment

Er zijn van die dingen die ik eindeloos kan laten liggen. Zo kocht ik meer dan een jaar geleden een partijtje perlé borduurgaren van iemand die zo’n ouderwetse DMC kast kocht maar niet de strengetjes garen die erin zaten. Tweehonderd zoveel kleuren voor weinig. Maar ja, dan zit je met al die strengetjes. Sommige had ik ondertussen ergens voor nodig dus dan knipte ik het maar zo hup van het strengetje af. Als ik een georganiseerde bui had rolde ik even het benodigde strengetje op een kaartje. Op een dag bedacht ik dat ze maar eens opgeruimd moesten worden. Het was niet mijn beste dag want ik kon nog wel bedenken dat ik er een doos voor moest hebben maar dat ik wellicht niet tweehonderd zoveel van die handige oprolkaartjes zou hebben, daar kwam ik niet op. Dus, ’s avonds bij de televisie gaan oprollen. Na 15 strengetjes was het klaar, want kaartjes op. Inmiddels was dat zo’n half jaar verder. Het afgelopen half jaar heb ik zo nu en dan bedacht dat ik die kaartjes moest kopen maar op een of andere manier waren ze overal waar ik kwam op. Besteld bij de lokale naaimachine winkel maar er bleek een leveringsprobleempje mee te zijn. Net toen ik alles verdrongen had en de zak met strengetjes in de vergetelheid geraakt was belde de naaimachine winkel dat de kaartjes binnen waren. Inmiddels lagen die kaartjes hier ook al weer een paar weken. Afgelopen week me maar eens kwaad gemaakt. Gezellig zitten oprollen. Wat een rotklus! Die strengetjes gingen natuurlijk in de knoop, vielen tussen de kussens van de bank en hele stapeltjes werden door de poes door de war gegooid. Maar, uiteindelijk was het klaar. Het enige leuke onderdeel van dit karwei was het op kleur sorteren en lekker in de doos proppen. Het ziet er prachtig uit, zonde om te gebruiken.

Some jobs I can postpone for ever. Almost a year ago I bought a bunch of perle embroidery yarn skeins from someone who bought an old fashioned DMC embroidery chest but didn’t like the yarn sold with it. Two hundred something colours for a little. But, then there are all these strings. Some of them I had to use in the mean time and than I cut just a bit of yarn off. In my best mood I rolled them on a floss bobbin. Someday I thought that Id make a clean sweep of all those yarn. I was not at my best, so I good think of buying boxes to stuff it all in but that I should not have two hundred something floss bobbins I didn’t remember.
So, that evening I could wind 15 bobbins. That was half a year after I bought them. The last half year I thought about buying those every once and a while but by some means or other they where sold out every where I looked. I ordered them at the local sewing machine shop but they had a delivery problem. I had hardly repressed it all from my mind when the shop called to let me know they had arrived. That’s a few weeks ago now.
Last week I got angry and bobbined them all. What a hell of a job. All the skeins became entangled, went lost somewhere in the couch and whole piles messed up by the cat. But, eventually the job was finished. The one nice part of it all was sorting it all by colour and put it in the box. It looks gorgeous, it’s a pity to use them!

maandag 26 oktober 2009

Quilten Speciaal

Zaterdag de hele dag naar Quilten Speciaal geweest. Voor de verandering op locatie, het Aboriginal Art Museum in Utrecht. In dit museum een wisselende collectie van aboriginal kunstenaars. Ongeveer drie kwart van het museum was gevuld met kunst van Paddy Bedford. Deze kunstenaar maakt vrij grafische voorstellingen van het Australische landschap met gebruik van een beperkt kleurenpallet. Ik vond het wel aardig maar niet meer dan dat. De bedoeling was om symbolen en delen uit de aanwezige schilderijen te gebruiken als inspiratie om bij een van de mede cursisten een schildering op een van de handen te maken.

Saturday another course day of Quilten Speciaal. This time on a different location, the Aboriginal Art Museum in Utrecht. In this museum you find an alternating collection of various Aboriginal artists. Three quarter of the museum was filled with an exhibition of Paddy Bedford. The artist makes graphical representations of the Australian landscape and he uses a limited colour pallet. I found it pretty nice but not more than that.
The purpose was to use symbols and parts out of the paintings as inspiration to make a painting on the hand of one of the others.

Natuurlijk ook de bespreking van ons huiswerk. We hadden allemaal een bruin herfstig batiklapje gekregen en moesten iets maken met het thema herfst. Ik vond het lapje een beetje lelijk en heb het verstopt onder organza. Toen ik de achtergrond klaar had ging de naaimachine stuk. Uiteindelijk maar wat met de hand eroverheen geborduurd. Het resultaat vond ik zelf maar matig.


Of course we talked about our homework. We all became a brownish autumns batik fabric and had to make something within the theme Autumn. The fabric was not my taste and I hid it under a layer of organza. After I finished the background my sewing machine went broke so I was not able to finish it properly. Finally I decide to embroider some on the background but the result is moderate I think.

Finished overfishing

Afgelopen vrijdag zijn we met de Dutch Bag Ladies bij elkaar geweest. Dit was meteen de laatste keer dat we onder deze naam opereerden. Ondertussen vinden we dat de wat shabby uitstraling van de naam de lading niet echt meer dekt. Toe aan vernieuwing. Wat blijft is het idee dat een van ons een thema bedenkt en daar maximaal 2 stofjes bij kiest Nieuw is de naam, voortaan gaan we verder onder de naam TeXplosions.
Het resultaat van het thema Onder water wereld is nog te zien op het weblog van de DBL. Wat we van het volgende thema, Vrouw, maken zal te zien zijn op ons nieuwe weblog TeXplosions. Ook een eigen website is in de maak.

Last Friday we came together with the quilt Group Dutch Bag Ladies. This was at the same time the last time we used this name as a group. We think the character of the name doesn’t fit our purpose any more. Time for change! What stays is the idea that one of us considers a theme and the choice of a maximum of 2 fabrics. New is the name, we will continue under the name of TeXplosions.
The result of the theme Under Water World can be seen on the blog of DBL. What we make of the next them Woman, will be shown on our new weblog TeXplosions. A website is coming as well.


Dit is wat ik uiteindelijk van het thema gemaakt heb. Vissen zwemmend in zee. Er overheen visnetten en losse vissen vastgeknoopt met visdraad als symbool voor overbevissing. In de losse vissen zijn alle uitgereikte stofjes gewerkt. Ik heb erg veel ruzie met de stofjes gehad. De kleuren vloekten een beetje bij elkaar maar door ze te bedekken met een laagje plastic is dat nu niet meer zichtbaar.

This is what I eventually made of the theme. Fish swimming in the see. Over it I embroidered fishing nets and some loose fishes tied with fishing line as a symbol for overfishing. I processed all the given fabrics in the loose fishes. I fought a lot with the fabrics. The colours mismatched with each other so I covered them up with layers of plastic.

vrijdag 16 oktober 2009

Freedom continued

Sommige ideeën blijken achteraf goed uit te komen. Zo bleek mijn handquilt experiment erg goed getimed want de naaimachine ging stuk. Gelukkig toen ik al het machine werk aan mijn quilt gedaan had. Ik heb over de hele quilt losse woorden Freedom machinaal geborduurd en een keer de zin ‘Is never free’ vrij machinaal geborduurd. Alles daartussen wordt handwerk.
Ben benieuwd hoe me dat bevalt.
Eerst alle woorden Freedom met grove rode steken soort van vastgemaakt aan de achtergrond. Ik bleek nog hand geverfd perlé garen in precies de juiste kleur rood te hebben. Wie wat bewaard heeft wat zullen we maar zeggen. Voordeel van handmatig quilten is wel dat je er televisie bij kan kijken. Zo kom ik ook eens van al die opgenomen detectives en andere moord series af. En wie weet, straks vind ik dat handquilten zo leuk dat ik het nog eens ga doen. Vooralsnog vind ik het maar lastig om kleine en regelmatige steekjes te maken!
Het vervelende van een kapotte naaimachine is dat er soms echt iets af moet, zo ben ik halverwege het huiswerk van Quilten Speciaal blijven steken. Volgende week cursus maar dan is de naaimachine nog niet gemaakt. Dus ik vrees dat het huiswerk verder ook met de hand moet.Looking back some ideas turned out better than expected. My hand quilting experiment had a good timing because my sewing machine went broke. Fortunately just after all the machine work was finished. I machine embroidered the word Freedom all over the quilt and added the sentence ‘is never free’ once using free machine embroidery. Everything in between those parts will be done by hand. I am curious whether I’d like that.
First I made some coarse red stitches to sort of attach all the words Freedom to the background. I had some hand dyed embroidery yarn in exactly the right colour left. Of saving comes having I would say. The advantage of hand quilting is that at the same time you can watch television. So I made a good start in watching all those recorded detective and murder series from my dvd recorder. And who knows, maybe I like hand quilting so much that I will do it again. As yet I find it very difficult to make small and even stitches.
The hard part of a broke sewing machine is that some things just need to be finished at a certain time. Next week another course day of Quilten Speciaal but I am only half way the homework. I guess that will be handwork as well.

vrijdag 9 oktober 2009

Freedom still in progress

Deze week een paar heerlijk productieve dagen gehad. Ken je dat, je gaat ’s morgens achter je naaimachine zitten en ineens bedenk je dat je honger hebt. Dat klopt dan want het is inmiddels half drie. De top van Vrijheid is nu klaar. Aan alle kanten scheef en krom maar dat hoort wel bij mijn gevoel bij het woord vrijheid. De breakdown printing stof in het midden gebruikt. Het doorstikken wordt een combinatie van machinaal borduren en handquilten. Dat wordt voor het eerst dat ik met de hand ga quilten. Denk dat het hele grote steken worden!

This week I had a few nice productive days. You know that, in the morning you go sit in front of your sewing machine and a some point you realize you’re hungry. And that’s right because it’s already half past two. So, the top of Freedom is ready now. It’s crooked and curved but that sticks to the feeling I have with the word freedom. The breakdown printing fabric is used in the centre. The quilting will be a combination of machine embroidery and hand quilting. It’s the first time ever I will quilt by hand. I guess it will be huge stitches!

woensdag 7 oktober 2009

Freedom in progress

Voordat ik aan een quilt begin heb ik altijd wel al een uitgewerkt idee van hoe het moet gaan worden. Al is dat niet altijd een garantie dat het uiteindelijke resultaat er uitziet als het ontwerp, want er bestaat ook zoiets als voortschrijdend inzicht. Het is wel eens verfrissend om tegen je eigen natuur in te gaan. Ik ben maar een beetje in het wilde weg gaan knippen en aan elkaar gaan naaien. Om een gegeven moment werd het zelfs mij een beetje te woest van kleur. En dat is niet snel hoor. Ik besloot dat er een rustiger achtergrondstofje tussen moest. Aangezien ik nog helemaal into breakdownprinting ben leek me dat een fijn plan.
Donkergrijs met donkerbruin was het plan. Het blijft wel een lastige techniek om precies onder controle te krijgen maar voor zo’n knoeikont als ik is het een feestje.
Buiten knoeierig (bij mij valt de lepel altijd languit in de printpasta) ben ik ook een beetje ongeduldig. Ik had ’s middags geprint en de volgende ochtend besloot ik de lappen uit te spoelen. Dat was dus ietsje te vroeg. Er kwamen prachtige lappen uit maar een tintje te licht. Het hele proces dus nog maar een keertje over gedaan, gelukkig werden deze lappen precies goed.

Before I start a new quilt I always have developed the idea of the looks of the quilt. This is no guarantee that it will look like that finished because of moving view. But, sometimes it’s refreshing to go against your own nature. For this quilt I cut and sewed about in a random.
At a certain point even I considered it a bit too loud of colour. That happens very rarely.
I decided to use a calm background fabric. The plan was dark grey with dark brown. Since I am still into breakdown printing that seemed a good technique to use. It’s not easy to obtain the perfect result with breakdown printing but for a messy person like I am it’s a feast.
I am not only messy (my spoon always goes under in the print paste) but I am also impatient. I printed in the afternoon and the other morning I decided to rinse the fabric. That was a bit too early. The fabric is beautiful but much to pale. So I did it all again with a darker result.

dinsdag 6 oktober 2009

Uit de naad

Inmiddels hangen alle werken van de tentoonstelling van Uit de naad in het gebouw Kunstfactor in Utrecht. Hier zijn ze tot en met 15 december te zien. Dit is verder geen openbaar gebouw maar hier is ook de Textielbibliotheek van de Stichting Textiel Plus. De tentoonstelling valt tijdens openingstijden te bezichtigen (donderdag en vrijdag van 10.30 tot 13.30 uur). Dit was mijn bijdrage.

Until the 15th of December the Uit de Naad show will be in the building of Kunstfactor in Utrecht. You can see them during opening hours of the Textielplus library. This was my contribution.

maandag 5 oktober 2009

Vrijheid / Freedom

De onderwaterwereld quilt van de Dutch Bag Ladies is bijna af. Over een week of twee komen we bij elkaar en daarna zet ik pas een foto op mijn blog.
Ondertussen ook begonnen met het thema Vrijheid. Dit thema werk ik samen met Emmy en Willy uit. Als eerste stap hebben we alle drie twee keer anderhalve meter stof uitgekozen en die stukken in 3-en gedeeld. De andere twee hebben elk twee van die stukken bewerkt. Het is de bedoeling dat we er vervolgens een quilt van maken. Leuk bedacht (ik gedaan, eigen schuld, dikke bult) maar omdat we van elkaar niet weten wat we met de stof doen weet je ook niet hoe je het terug krijgt. Weg vrijheid! Gelukkig kennen we elkaar inmiddels goed en kennen we ook elkaars kleur voorkeuren. Neemt niet weg dat ik een best lastig setje heb nu. De linker stoffen zijn de oorspronkelijke stoffen, de middelste zijn van Emmy en de rechter van Willy. In eerste instantie had ik nog niet zo’n beeld bij het thema Vrijheid. In tweede instantie trouwens ook niet. Besloten om maar te doen wat het thema al in zich heeft: gewoon beginnen en zien waar het uitkomt. Een roestlap en een thee roestlap erbij gepakt. Geen plan, en als enige idee dat dat wat er als eerste uitkomt de achtergrond stof wordt. Zo heb ik nu een baan met repen stof, een baan met willekeurig geknipte flauwe bochten en een paar vierkantjes. Tja, hoe het nu verder moet? Meestal helpt het wel om het een tijdje weg te leggen en er later nog eens naar te kijken. Morgen weer een dag.

The Under Water World quilt of the Dutch Bag Ladies is almost finished. Within two weeks or so we will come together and after that I will put a photo on my blog.
In the mean time I started the theme Freedom. This theme I explore together with Emmy and Willy. The first step was to divide two fabrics into three pieces and sent both a piece of each of the fabrics. They processed it a bit. The intention is to use all of these pieces in a quilt.
Nice thinking (I did, it's my own fault) but since we don’t know from each other what we are doing you don’t know how your fabric returns. Freedom gone! Fortunately we know each other very well so we know each others favourite colours. All the same it’s a bit of an inconvenient set of fabric. The fabric left on the picture are the original fabrics. The middle set is the one Emmy sent me and the right one is Willy’s. At first I didn’t have much idea with the theme Freedom, at second neither. I decided to do what’s implicit with the word freedom, just do something. I added rust and tea dyed fabric. I had no plan and the only idea is what comes out of the process will be the background fabric. So now I have a strip of striped fabric, something with curves and something with squares. Humph, what’s next. Tomorrow another day. In general it helps when I lay it somewhere and look at it later.

zondag 4 oktober 2009

Show

De laatste blog was alweer van even geleden. Vorige week in Alkmaar geweest. Zowel op de jaarlijkse tentoonstelling van het Quiltersgilde als op de tentoonstelling ‘Uit de naad’ hing een werk van mij. Ik vond vooral de ‘Uit de naad’ tentoonstelling erg leuk. Allemaal eigentijdse werken. Voor herhaling vatbaar zou ik zeggen. Op de tentoonstelling van het Quiltersgilde waren zowel traditionele als moderne quilts te zien. Ik vind het altijd leuk om een beetje bij een quilt te blijven hangen en dan het commentaar van andere bezoekers te horen. Ik had deze Einstein ingestuurd en daar vond ik vooral de inspirerende kwalificatie ‘o ja, dit is weer zo’n vrij werk’ erg leuk. Vooral nare blik op de mevrouw die het zei! Ik geloof dat het niet echt mengt het traditionele en het moderne werk!


My last post was a while ago. Last week to Alkmaar where the annual show of the Dutch Quilters guild took place. Parallel there was another show called ‘UIt de naad’ which means something like ‘out of joins’. I had a work on both shows. I liked Uit de naad especially. All contemporary work. Should be a yearly show as well. On the other show there where both traditional and contemporary works. I always love to hang around a work and listen in on the comment of other people. In front of my own work (this Einstein) one of the most inspiring qualifications was ‘O yes, this is one of those free works’. Particularly the look on the face while speaking those words! I think that the traditional quilting world will never mix with the contemporary!

zondag 20 september 2009

Weer vissen / fishes again

Weer een stapje verder gekomen met de vissen. De achtergrond van mijn onderwaterwereld werd prachtig maar een beetje druk. Om dat te lijf te gaan een laag eroverheen gemaakt. Grijze vissen gezeefdrukt en gestempeld en er een net in geverfd. Zie de voor en na foto. Nu doorquilten met zwart garen zodat de losse vissen niet helemaal wegvallen in de achtergrond.
Terwijl ik dit bericht zit te maken zie in dat je in het echt veel beter het effect van de grijze vissen en het net ziet dan op de foto!
Again some progress with my fishes. The background of my underwater world is beautiful but a bit loud. To enhance this I made a new layer on top. Screen printed and stamped grey fishes above and also a fishing net. See the before and after picture. Now I am gonna quilt it with black yarn to gain some contrast with the fishes that will come up above. While making this message I see that in real the effect of the grey fishes and the net is much better to see than on the picture!

woensdag 16 september 2009

Vissen / Fishes

Terwijl ik bezig was aan mijn overbevissings quilt voor het DBL thema Onderwaterwereld al weer een aantal plannen gewijzigd. In plaats van 3 stroken stof maak ik er 2. Ik vind dat het geheel langwerpig moet worden maar doordat ik de stroken vrij breed had gemaakt (50 cm) en niet zo heel lang (150 cm) zou het geheel met 3 stroken te vierkant worden. Afknippen vond ik ook geen optie dus verder met 2 stroken. Er komen allemaal losse vissen op de quilt. Aanvankelijk wilde ik die aan visdraad hangen met een dobber. Gisteren een borduurontwerp gemaakt voor de vissen en er een aantal uitgeprobeerd. Die werden echt prachtig. Besloten om er vrij veel te maken, het gaat tenslotte over overbevissing. Het idee om ze aan een touwtje te hangen ook maar laten varen want ik zag mezelf al iedere keer dat ik het ding uitrolde eindeloos in de weer met het ontwarren van visdraad. Nu is geduld niet echt mijn beste eigenschap dus nee, niet doen. Met het laten varen van de draden verdween ook het idee van dobbers. Die dobbers had ik in gedachten om de onmogelijke uitgereikte stofjes te verwerken. Omdat de vissen zo geinig werden ga ik de stofjes daar maar in stoppen. Terwijl ik dit typ staat de naaimachine lekker te stampen om haringen en kabeljauwen van nare stofjes bedekt door allerlei laagjes plastic en organza. Zelfs die zien er leuk uit. Hier een foto van de nog niet zo nare visjes.

While busy on my overfishing quilt for the DBL theme Underwater world I made a few changes of plan. In stead of 3 strips of fabric I’ll make 2. I think the whole quilt should be rectangular but since I made the strips too wide (50 cm) en not very long (150 cm) the result would be square when using 3 strips. Cut of one side wasn’t an option so, 2 strips it will be.
There will be a lot of individual fishes attached on the quilt. At first I thought to hang them on fishing thread with a float. Yesterday I made a embroidery design for the fishes and tried a number of them. They where really magnificent. I decided to make a lot of them, my theme is overfishing after all. I let go of the idea to hang them on fishing thread. I saw myself unravel a lot tangles every time I unrolled the quilt. Patience is not on of my best qualities, so no, don’t.
With letting go of the threads the floats went as well. Those floats I needed to get rid of the impossible fabrics we where given. Because the fishes turned out so well I’ll put a piece of all of the fabrics in them as well. While typing this the sewing machine is working hard to make herrings and codfishes from creepy fabrics covered with layers of plastic and organza. Even they look good. Here a picture of the not quit creepy fishes.

maandag 14 september 2009

Quilten Speciaal

Zaterdag weer een dagje naar Quilten Speciaal geweest. Jette Clover was onze docente. Het was weer erg inspirerend. De hele dag bezig geweest met allerlei vormen van het verwerken van teksten en foto´s tot naaibare dingen en met verschillende manieren om te zeefdrukken.
Het huiswerk was het maken van 2 zelfportretten. De bedoeling was om twee verschillende portretten te maken die twee kanten van jezelf benadrukten. Hierbij moesten we de lapjes gebruiken die we de les daarvoor gemaakt hadden en bovendien een lelijk lapje dat een van de anderen meegenomen had. De resultaten waren geweldig om te zien, zeer divers qua opbouw en materialen maar ook de gedachtes erachter en de verhalen die iedereen erover wist te vertellen. Eigenlijk hadden we allemaal maar 5 minuten om alles te presenteren maar iedereen, ook Jette, was zo enthousiast dat we daar ruim overheen gingen. Heerlijk zo´n college.
Mijn zelfportretten gingen over lawaaiig en stil. Degenen die mij kennen weten het wel, ik kan een aardig rumoerig typ zijn. Het eerste portret is niet alleen lawaaiig van kleur maar de cirkels staan ook voor het uitdijende geluid om mij heen. De rode randen staan voor mijn ritsratsklik gedrag, alles moet altijd snel af bij mij, een soort snelwegen dus.
Het andere portret staat voor de andere kant, een rustige. Als ik eenmaal bezig ben om iets te maken ben ik een uiterst rustig en kalm typ.

Saturday another day of Quilten Speciaal. Jette Clover was our teacher of the day. It was very inspiring again. Whole day busy processing all kinds of text and pictures into sewable objects and we did all kinds of screen printing.
The homework was to make two self portraits in which you had to emphasize two different aspects of yourself. We had to use the fabric we made the other course day and a ugly piece of fabric from one of the others as well. The results where fabulous to see, divers in construction and materials but also the ideas behind the work and the stories everyone had with it. Actually we all had only 5 minutes to show and tell but everybody, including Jette, was very enthusiastic, so we all past those 5 minutes. Lovely having that kind of class.
My self portraits where about noisy and quiet. Those who know me recognizes it, I am some kind of noisy person. The first portrait not only is noisy of colour, the circles on it are representing fanning out noise. The red edges are for my snipsnap behaviour, everything has to be done up speed, so some kind of highways.
The other portrait is for my quieter side. While busy with things you won’t hear me anymore.

vrijdag 11 september 2009

Onderwaterwereld / Under water world II

Mijn gezeefdrukte lappen hebben nog een weekje door het huis gezworven, ik vond het zonde om de schaar erin te zetten. Intussen toch maar gedaan. De uitwerking van het Dutch Bag Ladies thema onderwaterwereld wordt dus overbevissing. Mijn idee is om 3 stroken stof te maken met bovenaan land en onderaan zee met vissen. Een van de stroken is zo’n beetje klaar. De stroken komen los van elkaar te hangen aan een oude vishengel (iemand nog een hengel liggen toevallig) tussen de stroken komen gevangen vissen te hangen aan visdraad. Alhoewel de meeste vissen met een visnet gevangen worden staan de gevangen vissen symbool voor de overbevissing. De stofjes die bij dit thema uitgereikt zijn hebben lang remmend gewerkt op mijn creativiteit. Pas toen ik besloten had om ze compleet te negeren kwam er iets uit mijn handen. Uiteindelijk heb ik ook bedacht hoe ik de uitgereikte stofjes ga gebruiken, hier maak ik dobbers van. Weet nog niet hoe maar dat komt vast nog wel.

My screen printed fabric roamed around in the house for a while. I thought it was a shame to cut them into pieces. In the mean time I did. The execution of the Dutch Bag Ladies theme Under Water World will overfishing as I mentioned before. My idea is to make three strips of fabric. One of them is sort of ready. The strips will hang loose from each other on an old fishing pole. Between the strips there will be catched fishes on fishing wire. Although most fish is caught with a fishing net these caught fish act as a symbol for the overfishing.
The fabric we received with this theme had a restraining influence on my creativity for a long time. Only when I decided to ignore them completely something came out of my hands. In the end I figured out how to use the fabric, I will make floats of them. Don’t how yet but I think that will come in time.

dinsdag 8 september 2009

Kleine dingen / small things

Normaal hou ik me verre van ATC’s en andere ruilobjecten gewoon omdat ik een ontzettende hekel heb aan kleine werkjes. Nou weet ik wel, je kan gewoon een grote maken en vervolgens stuksnijden maar op een of andere manier staat het me tegen. Vorige week beweerde Corryna dat ik nou echt de enige was die haar nog geen kaart had gestuurd. En aangezien ze in levende lijve voor me stond toen ze dat zei geloofde ik het meteen. Dus, bij deze Corryna, speciaal voor jou, een kaart, hij is inmiddels onderweg. Ineens leek het huiswerk van Quilten Speciaal, twee zelfportretten van iets van 20 bij 20, lang zo klein niet meer. Ook maar even maken zo meteen.

Usually I stay far from ATC’s and other trading objects because I dislike small work very much. Yes, I know, you can make one large piece and cut it into pieces but by some means or other I can’t stand it. Last week Corryna stated that I was just they only one who didn’t sent her a card. And since she was standing in person in front of me I believed her right away. So, herewith Corryna, especially for you, this card is right on it’s way now.
Suddenly the homework of Quilten Speciaal, two self portraits of about 20 x 20 seemed not small anymore. I think I’ll make them right away.

zondag 6 september 2009

Batik

Soms ziet iets er mooi uit maar kan je er verder weinig mee, zoals deze gebatikte soort plankjes. In plaats van procion hebben we met gewone textielverf gebatikt, dat werkt toch een stuk minder lekker. Waar je met procion verf de was er goed uitgekookt krijgt en dus soepele stof overhoudt wordt het met textielverf een soort plankje. Wel handig, lapjes die je zo in de hoek kunt zetten. Ondanks uitkoken en vervolgens ook nog maar uitstrijken (bleh) wil de was er niet uit. Het lijkt wel of het blijft plakken aan de acryl uit de textielverf.

Sometimes things are looking good but pretty useless, like these kind of batik board. In stead of procion dye we used regular textile paint to batik with. That seems to work less good. When working with procion de wax comes out with boiling in water the result now is pretty stiff. Handy, fabric which you can put right up in the corner. Despite the boiling and additional ironing the wax won’t come out. It seems as if it sticks to the acryl in the paint.

vrijdag 4 september 2009

Batik play day

Vandaag een heerlijk dagje creatief. Corryna, Willy, Jacqueline, Annette en Laura kwamen een dagje batikken, batik play day. Emmy zou eigenlijk ook komen maar die was jammer genoeg ziek. Per saldo werd een groot deel van de dag besteed aan geklets en gekakel maar zoals het echte dames betaamd zijn we allemaal multi tasking. Ondertussen werd er dus ook doorgewerkt. De zon ging precies op tijd schijnen dus we konden mooi nog even meerdere lagen was opbrengen. Nu de was er nog uit krijgen!

Today a lovely creative day. Corryna, Willy, Jacqueline, Annette en Laura came to batik for a day, so it was batik play day. Emmy should have been there as well but unfortunately she was ill. Of course a substantial part of the day was used to chat but as a real lady we all are multi tasking. In the mean time the work went on. The sun was shining right on time so we could apply more layers of wax. Now the removing of the wax!

donderdag 3 september 2009

Back to normal

Zo, hier is weer rust in de tent. Sinds dinsdag is alles weer naar school. Kan eindelijk alles dat in mijn hoofd zit gaan uitwerken. Inmiddels is het al 6 weken geleden dat de naaimachine aangestaan, het stof zit er op. Het wordt wel weer eens tijd om productie te draaien. Wel af en toe tijd gehad om te verven. Gisteren voor het eerst procion verf met verdikker gebruikt om te zeefdrukken. Is nog best lastig want als je de verf te vloeibaar hebt gaan het langs de randjes van je motief uitlopen. En als het te dik is, en daarmee dus te droog, trekt het niet goed in de vezels. Uiteindelijk wel tevreden over het resultaat. In eerste instantie was de verf niet dik genoeg. Al mijn oranje vissen hebben een gelig waasje langs de randen. Eigenlijk wel mooi. Ik heb van dezelfde vis ook een stempel gemaakt, die wil ik er nog overheen zetten. Ook een zeefdruk met tekst uitgeprobeerd. Omdat ik ondertussen al zag dat de vissen uitliepen (klinkt wel raar, uitlopende vissen) de verf op de zeefdruk gebracht met een vrij droge verfroller. Na afloop aan de achterkant van de stof een klein beetje vocht verneveld. Weet eigenlijk niet of het ook zonder extra vocht had gekund.

So, peace settled at home again. Since Tuesday all the children are back to school again. Finally I can work out everything that’s in my head already. In the mean time it is six weeks ago since I last used my sewing machine, dust all over it. Time to make some production.
I did some dyeing in the last weeks but not much. Yesterday I used procion with thickener for the first time to screen print. A bit of a tough job because when the dye is to fluid the motifs will run along the edges. When it’s to much thick it’s too dry as welll and it won’t evaporate into the fibres of the fabric. Finally I was satisfied with the result. At first the dye was too fluid and all of my orange fishes have got a yellow shimmer along the edges. But, I like it.
I made stamps of the same fish and I will put it over the screen printed fishes.
I also tested a screen print with text. Because I already noticed the colours of the fishes where flowing I applied the dye on the screen with a almost dry paint roller. For curing I sprayed some water on the back of the fabric. I don’t know if it had worked as well without the moist.

Natuurlijk weer te veel verdikte verf aangemaakt. Na het bewerken van 3 grote lappen had ik ook niet meer zo’n zin er nog veel mee te doen. Omdat er al soda in zat kon ik het niet bewaren dus toch maar even verwerkt. Het resultaat was leuker dan verwacht. Ik had twee lappen op elkaar gelegd. Verf lukraak en een beetje dik op de bovenste gesmeerd. Daarna stempels (zonder verf) in de verf gedrukt. In de bovenste lap geeft dat hele subtiele schaduwen en in de onderste lap wordt het helemaal prachtig. Je drukt de verf met het stempel dan in de onderste lap. Leuk om nog eens uitgebreid uit te proberen.

Of course I made way to much dye. After processing three large pieces of fabric I wasn’t in the mood for another piece. Because the soda ash was already in the dye solution it wasn’t possible to store it so I made another quick one. The result was nicer than expected. I put two layers of fabric on each other and spread the dye at random on the top fabric. After that I stamped with stamps without dye on the top fabric. The top fabric has got subtle shadows but the bottom fabric has became very beautiful. The dye of the top fabric is pushed through on the bottom one. I definitely going to try this again.

maandag 24 augustus 2009

Breakdown printing

Blijft tot erg leuk en verrassend het breakdown printen. Ik had twee verschillende stempels van vissen gebruikt in de zeef maar uiteindelijk ben zie ik niets terug van de kabeljauw maar wel van de haring. Ook als er bijna geen verf meer in de schermen zit blijven de afdrukken de moeite waard. Prachtige vage kleuren met dikkere kleur zwemen ertussen.
Ik ben van plan om nog twee of drie lagen eroverheen te gaan drukken. Onder andere nog 1 laag breakdown printing en ook nog zeefdruk en stempels. Allemaal met verdikte procion verf. Ook om te kijken hoe lang de stof verf op blijft nemen. Ik weet nog niet precies hoe de quilt uiteindelijk gaat worden. Ik heb in ieder geval drie verschillende stoffen gemaakt: vissen, water en boven water planten.

The breakdown printing continues to be very funny and surprisingly to do. I used two different kinds of fish in the screen. Eventually I don’t see anything of the codfish but I do see the herring. Even when there’s almost no colour left in the screens the prints keep on being interesting. Beautiful soft colours with more intense parts in between. I intend to make two or three more layers. Another layer of breakdown printing, screen printing and stamping. All with thickened procion dye. Also because I want to know until which point the fabric absorbs the dye.
I made three different fabrics for my quilt, fishes, water and the plants.

woensdag 19 augustus 2009

Onderwaterwereld / Under water world

Eindelijk een begin gemaakt met het thema Onderwaterwereld van de Dutch Bag Ladies. Een tijdje tegenaan gehikt want ik vond de uitgedeelde stofjes al meteen te veel richting een tropisch aquarium gaan. Besloten om de stofjes in eerste instantie compleet te negeren en aan de slag te gaan met het thema. Mijn uitwerking van het thema is overbevissing, het achteruit gaan van de onderwaterwereld dus. Eerst stempels van kabeljauw en haring gemaakt. Vissen waar je in Nederland in ieder geval vaak van hoort dat de stand ervan erg terug loopt.
Aangezien ik voorlopig helemaal into breakdown printing ben dit als techniek gekozen. Vandaag schermen gemaakt. Met een oud stuk voetbalnet, de vissen stempels, plantjes uit de tuin, bubbeltjes plastic en uitgeknipte golven in de weer geweest. Weet nog niet hoe het uitpakt als je stempels op de schermen gebruikt maar nu zie ik in ieder geval de vissen wel terug. Buiten is het een graad of 30 dus de schermen zullen wel in no time droog zijn. Morgen verder met de volgende stap.

Finally I made a start with the Under water World theme of the Dutch Bag Ladies. I had trouble getting started on something because I didn’t like the fabrics which where handed out. They pushed to much towards a tropical aquarium. First I decided to take no notice at all to the fabrics and just make a start with things. My idea with the theme is overfishing, the fall of the fish stock. First I made stamps of herring and codfish. To species of which we in the Netherlands hear that their numbers are declining.
Since I still am into breakdown printing I decide to use this technique. Today I made the screens. I used a net, the fish stamps, plants from the garden, bubble plastic and cut out waves. I don’t know yet whether the stamps will turn out right on the screens but for now I can see them. Outside the temperature is some 30 degrees so they will dry in no time. To be continued tomorrow.

zondag 16 augustus 2009

Back again

Zo, een tijdje niet geblogd, vakantietijd hè. Ondertussen terug van 3 weken vakantie in Italië en Slovenië. Een dagje regen en een lading hagel onderweg. Dus per saldo mooi weer gehad. De lading hagel was alleen niet zo prettig voor het dak van auto en caravan. Daar zit nu een lelijk putjes patroon op. 3 weken lang geen draad en geen lapje aangeraakt. Kreeg bijna last van afkickverschijnselen.
Thuis lagen lapjes van Emmy en Willy in de post te wachten. Onze nieuwe opdracht heeft als thema Vrijheid. We hebben ieder twee lappen stof in 3 stukken verdeeld. Van elk van de lappen een stuk naar beide anderen verstuurd. De bedoeling is dat de andere jou lap vervolgens bewerken en dat je met bewerkte en overgebleven stukken een quilt maakt bij het thema. Van de week eens lekker aan de slag met verf of iets met de lappen van Emmy en Willy.
In de vakantie ook bericht gehad dat de quilt die ik ingestuurd had voor Ste Marie aux Mines het helaas niet gered heeft. Voordeel is wel dat ik hem nu op mijn weblog kan zetten. Thema is Colours of a country. In de quilt moesten de kleuren van de vlag van het gekozen land verwerkt worden. Ik heb gekozen voor ons eigen Holland en de bijbehorende tulpen. De quilt heet Tulips from Amsterdam, mijn geboortestad.

So, it has been a while ago since I posted something, holiday period. In the mean time I am back from a 3 weeks holiday in Italy and Slovenia. Only one day of rain and a load of hail while on our way. The load of hail was not very pleasant for the roof of the car and the caravan. We now have a pattern of pits up there. For three weeks I didn’t touch any fabric or fibre. I almost got trouble with detox symptoms. Home again the postman delivered some fabric from Emmy and Willy. Our new theme is Freedom. We all divided two pieces of fabric in three pieces. Of both pieces we sent one to each of the others. Goal is to add some to it and return it. Than you have to make a quilt with your own parts of the fabric and the pieces which are treated by the others. So the coming days I will add some paint or who knows what to the fabrics of Emmy and Willy.
I also got the message that the quilt I sent in for the contest of Ste Marie aux Mines didn’t make it to the final. The advantage is that I can put it on my blog now. The quilt should contain the colours of the flag of a specific country. I choose my own country Holland and the tulips it’s associated with. The quilt is named Tulips from Amsterdam, my city of birth.

zaterdag 18 juli 2009

Busy

Afgelopen woensdag weer een creatieve dag met Emmy en Willy. Bij Willy in de tuin bezig geweest met breakdown screenprinting. IJverige dames he. Een extra probleem was de wind. We hadden flink veel stenen nodig om ons werk op tafel te houden.

Last Wednesday we had another creative day with Emmy and Willy. At Willy’s we were busy breakdown screen printing in the garden. Diligent ladies! An extra problem was the hard wind. We needed a lot of stones to put our work on the table.