donderdag 29 januari 2009

Batik

Afgelopen zaterdag weer een les Quilten Speciaal gehad van Els van Baarle. Een reuze leuk en inspirerend mens. Met de hele groep gebatikt. Nooit eerder gedaan en in eerste instantie wist ik nog niet zeker of dat wel leuk was. Het is dus erg leuk om te doen! We zaten met een groep van 13 kakelende dames in een net iets te kleine ruimte waar de toilet stuk was maar we hebben een hele leuke dag gehad. Daar wil ik zeker iets mee gaan doen. Door tijdgebrek konden we niet meerdere lagen batik over elkaar heen maken. Dat vond ik toch jammer. Thuis nog eens even op de plank met mediums en andere chemische middelen gekeken en daar vond ik Jacquard No Flow. Bedoeld om kleuren niet in elkaar over te laten lopen. Leek mij wel geschikt voor mijn experiment. Het lapje dat ik bij de cursus gemaakt had nogmaals gedeeltelijk afgedekt met de No Flow. Na drongen komt er een soort transparant laagje over de stof heen te liggen waar geen verf mee doordringt. Daarna geverfd met zijdeverf. Vervolgens de zijdeverf gefixeerd met het strijkijzer en de stof uitgespoeld. In een handwarm sopje lost de No Flow al snel weer op. Het resultaat is weliswaar niet om over naar huis te schrijven. Door mijn geknoei werd het lapje er niet bepaald fraaier op, maar het werkt wel. De lijnen zijn iets minder strak dan bij het gebruik van was maar dit heeft als voordeel dat je het zo weer uit je stof spoelt terwijl de was heel veel moeite kost.

Last Saturday another lesson of Quilten Special. Els van Baarle was our teacher. A pleasant and inspiring person. We did some batik with the whole group. Never done that before and at first I didn’t know whether I’d like it. But it was very nice to do. We where with 13 chattering ladies is a too small room with a broken toilet but, nevertheless we had a wonderful day.
I certainly want to do something with batik again. Through lack of time we couldn’t batik several layers across each. A pity. At home I looked on my shelf with mediums and other chemical stuff and there I fount Jacquard No Flow. Meant to inhibit the dye from flowing. It seemed suitable for an experiment. I partially covered the fabric I batiked during the course with the No Flow. After drying it’s a transparent layer on the fabric which is than impenetrable for dye. Than I dyed it with Silk dye and settled the dye by ironing. After that I washed the fabric in lukewarm water. The No Flow dissolved quickly. The result is nothing to write home about. Because of me messing around the fabric didn’t gain beauty, but, it works. The lines are a little bit less sharp than when using wax but the gain is that you can rinse the No Flow easily whereas the wax takes a lot of time and patience to iron it out.

vrijdag 23 januari 2009

Tasje / Bag

Een paar weken terug vroeg een vriendin of ik een tasje voor haar kon maken. Zij gaat altijd op de fiets naar haar werk en wilde een tasje dat ze aan haar stuur kon hangen zonder dat het tussen de spaken komt. Eigenlijk een luxe plastic tasje. Qua kleuren moesten rood, paars en roze gebruikt worden. Het tasje dat ze als voorbeeld voor de maat meenam is ook verwerkt in het nieuwe tasje. Van gevlochten repen plastic een cirkel gemaakt en even met de heatgun bewerkt. Vilt en flanel gebruikt, het is een knuffelig tasje geworden.A few weeks ago a friend asked to make a bag for her. She always goes to work by bike and wanted a bag which she could hang up to the handlebars without getting between the spokes. In fact, a luxury model plastic bag. The colours should be red, purple and pink. The plastic bag she took with her as an example of the size is converted in the new bag as well. Made a circle of woven strips of plastic and heatgunt it. Used felt and flannel, it became a cuddly bag.

donderdag 22 januari 2009

Iets nieuws beginnen / Starting something new

Een paar keer per jaar geven Emmy, Willy en ik elkaar een opdracht. De laatste keer was Emmy aan de beurt. Maanden geleden al weer. We hebben twee pagina’s vol met haiku’s gekregen met de opdracht om een ervan te gebruiken als basis voor een quilt. Op de een of andere manier zat er geen voortgang in. Ik had al een paar keer zitten staren naar de vellen papier maar dit leidde tot niets. Vandaag wist ik het ineens.
Ik ga met de volgende haiku aan de slag:

eerste lentedag
dichtgevouwen somberheid
opent tot vreugde.

Blijkbaar is het weer (beetje herfstig met regen, wind, grijs) somber genoeg om intens naar de lente te verlangen.
Mijn inspiratie wordt een bos tulpen. Ik ben ze aan het fotograferen in verschillende stadia van bloei. Verheug me al op de lentekleuren die ik ga gebruiken, geel, oranje en rood.
Ik ga verschillende technieken gebruiken, schilderen, stempelen, zeefdruk, printen op stof en applicatie.

A few times a year Emmy, Willy and I give each other an assignment. Last time it was Emmy’s term to come up with something. Already few months ago. She gave us two pages with haiku’s and we have to use one as source for a quilt. I didn’t go well, no progress at all. I stared at the pages a few times but no ideas. Until today. My English isn’t good enough to give a proper translation of the haiku but the intention is something like this: First day of spring, folded gloominess, opens for pleasure.
It seems that our weather (some kind of autumn with rain, wind and a lot of grey) is dark enough to long for spring. My inspiration is a bunch of tulips. I am photographing them in various stages of bloom. I am delighted by the colours I am going to use, the colours of spring, yellow, orange and red. I will use several techniques, painting, stamping, screen print, printing on fabric and application.

dinsdag 13 januari 2009

Nieuwe ideeën / New ideas

Soms heb ik weken lang het ene na het andere idee. Aangezien ik een beetje een hekel heb aan opruimen (het blijkt ook erfelijk te zijn), is het gevolg dat mijn kamer verandert in een vreselijk rommelig hok. Op een gegeven moment kan ik ook echt niets meer vinden. Van de 6 scharen komt alleen die ene botte nog boven water. Dat duurt dan een tijdje, totdat al het onderhanden werk af is. En dan, tja. Dan moet er opgeruimd worden. Ik merk dat nieuwe ideeën tussen bergen zooi nou niet direct opborrelen. Meteen maar goed aangepakt. Zelfs de stofjeskast uitgeruimd en opnieuw gesorteerd. De laatste tijd veel geverfd en dan passen de stoffen niet altijd meer op de stapel waar ze eigenlijk op zouden moeten. Met als gevolg dat ik dan ergens anders in, op, tegen, naast de kast een nieuw stapeltje sticht. Allemaal verleden tijd. Meteen weer aan iets nieuws begonnen. Een tas voor een vriendin, later meer.

Sometimes I’ve got the one idea after another. Since I dislike cleaning up (I found out it runs in the family a bit), the result is that my room is changed in a pretty messy space. Than I reach a stage in which I can’t find anything at all. Out of 6 scissors I only find the blunt one. It lasts some time until all ongoing jobs are finished. I noticed that new ideas won’t come easy within mountains of mess. So. I thought I’d best do it thorough. I even unpacked my fabric cabinet. I dyed a lot of fabric the last couple of months and they didn’t always fit on the pile they should be on. Resulting in new piles in, up, against, below the cupboard. All history now. Immediately I started something new. A bas for a friend. More later.

maandag 12 januari 2009

The past

Het zijn niet echt productieve dagen de laatste weken. Druk met allerlei suffe klusjes en karweitjes. Daarom deze keer maar een noodgreep, terug naar het verleden, naar het pre-blog-tijdperk, december 2006
Wel leuk om af en toe te doen want dan zie je dat je werk in de loop der tijd toch veranderd.
Ik leer dus nog steeds bij, fijn gevoel wel. Dit werk is vrij groot, 1,5 bij 2 meter. Gemaakt van gekochte batiks en zelfgeverfde stoffen. Ik vind hem nog steeds mooi maar wel erg ‘blokkerig’. Dat ik daar geduld voor had!

The last couple of weeks I am not very productive. Busy with all kinds of silly small jobs and other things. So, this time some kind out of sheer necessity, back to the past, the pre-blog-era, December 2006.
Nice to have some reflection because you see your work developing during time. I am still learning, feels good. This one is quit big, 1,5 * 2 meter. Made of commercial dyed batiks and hand dyed cotton. I still like it but it’s a bit ‘squary’. The patience I had!

maandag 5 januari 2009

Happy new year!

Het laatste bericht is al weer enige tijd geleden. Het ziet eruit alsof ik in de kerstvakantie werkelijk niets nuttigs uitgevoerd heb. Maar dat is klopt niet hoor. Bijna de hele Storm quilt is inmiddels klaar. Was niet van plan iets groots te maken maar eindigde toch in 1.05 x 1.05 meter. Nog even de rand en de tunnel. Zo als zo vaak bij deze klusjes, ze blijven weer lekker liggen. Volgende week komen de dames van de Dutch Bag Ladies weer bij elkaar dus dan moet het echt af zijn. Vandaag met de hond een rondje door de sneeuw. Mag van mij tot eind maart blijven liggen en dan meteen de lente er achteraan. Het verbaast me iedere keer weer dat het hele land weer op zijn kop staat met een paar centimeter sneeuw. Volgens mij is dat in landen waar veel meer en langer sneeuw valt helemaal niet zo. Suf volk wij Nederlanders!
Zoals gezegd, Storm is klaar maar ik denk dat ik hem nog wel ga insturen voor een tentoonstelling dus ik laat alleen een detail zien. Eigenlijk irritant dat gedoe dat je een quilt niet gepubliceerd mag hebben voor een tentoonstelling. Past niet meer bij dit (internet) tijdperk. Ook nog een beetje aangerommeld met kleine werkjes. Probeersels.

My last post is a while ago. It seems as if I spending the Christmas holidays doing absolutely nothing useful. Which is not the thing. Almost the whole Storm quilt is ready. I didn’t mean to make something big but ended with a size 1.05 x 1.05 meter. I just have to finish the border and the hanging sleeve. As I always intend with these kind of small jobs, that work has been left for some time. Next week we will meet with the Dutch Bag Ladies, so it should be finished by then.
Today I went for a walk through the snow with the dog. In my opinion I may stay until the end of March, immediately followed by spring. It always surprises me that the whole country turns upside down when having a little bit of snow (several centimetres). In countries with loads of snow and for a longer period this is not the thing. Strange kind of people we Dutch.
As I already mentioned, Storm is ready but I think I will try to apply for a show so I’ll only show a detail. I find it annoying actually not to publish anything about a quilt when applying for a show. A little bit old fashioned. Doesn’t fit with this (internet) era.
Also did some small things, just trying some things.