zondag 20 september 2009

Weer vissen / fishes again

Weer een stapje verder gekomen met de vissen. De achtergrond van mijn onderwaterwereld werd prachtig maar een beetje druk. Om dat te lijf te gaan een laag eroverheen gemaakt. Grijze vissen gezeefdrukt en gestempeld en er een net in geverfd. Zie de voor en na foto. Nu doorquilten met zwart garen zodat de losse vissen niet helemaal wegvallen in de achtergrond.
Terwijl ik dit bericht zit te maken zie in dat je in het echt veel beter het effect van de grijze vissen en het net ziet dan op de foto!
Again some progress with my fishes. The background of my underwater world is beautiful but a bit loud. To enhance this I made a new layer on top. Screen printed and stamped grey fishes above and also a fishing net. See the before and after picture. Now I am gonna quilt it with black yarn to gain some contrast with the fishes that will come up above. While making this message I see that in real the effect of the grey fishes and the net is much better to see than on the picture!

woensdag 16 september 2009

Vissen / Fishes

Terwijl ik bezig was aan mijn overbevissings quilt voor het DBL thema Onderwaterwereld al weer een aantal plannen gewijzigd. In plaats van 3 stroken stof maak ik er 2. Ik vind dat het geheel langwerpig moet worden maar doordat ik de stroken vrij breed had gemaakt (50 cm) en niet zo heel lang (150 cm) zou het geheel met 3 stroken te vierkant worden. Afknippen vond ik ook geen optie dus verder met 2 stroken. Er komen allemaal losse vissen op de quilt. Aanvankelijk wilde ik die aan visdraad hangen met een dobber. Gisteren een borduurontwerp gemaakt voor de vissen en er een aantal uitgeprobeerd. Die werden echt prachtig. Besloten om er vrij veel te maken, het gaat tenslotte over overbevissing. Het idee om ze aan een touwtje te hangen ook maar laten varen want ik zag mezelf al iedere keer dat ik het ding uitrolde eindeloos in de weer met het ontwarren van visdraad. Nu is geduld niet echt mijn beste eigenschap dus nee, niet doen. Met het laten varen van de draden verdween ook het idee van dobbers. Die dobbers had ik in gedachten om de onmogelijke uitgereikte stofjes te verwerken. Omdat de vissen zo geinig werden ga ik de stofjes daar maar in stoppen. Terwijl ik dit typ staat de naaimachine lekker te stampen om haringen en kabeljauwen van nare stofjes bedekt door allerlei laagjes plastic en organza. Zelfs die zien er leuk uit. Hier een foto van de nog niet zo nare visjes.

While busy on my overfishing quilt for the DBL theme Underwater world I made a few changes of plan. In stead of 3 strips of fabric I’ll make 2. I think the whole quilt should be rectangular but since I made the strips too wide (50 cm) en not very long (150 cm) the result would be square when using 3 strips. Cut of one side wasn’t an option so, 2 strips it will be.
There will be a lot of individual fishes attached on the quilt. At first I thought to hang them on fishing thread with a float. Yesterday I made a embroidery design for the fishes and tried a number of them. They where really magnificent. I decided to make a lot of them, my theme is overfishing after all. I let go of the idea to hang them on fishing thread. I saw myself unravel a lot tangles every time I unrolled the quilt. Patience is not on of my best qualities, so no, don’t.
With letting go of the threads the floats went as well. Those floats I needed to get rid of the impossible fabrics we where given. Because the fishes turned out so well I’ll put a piece of all of the fabrics in them as well. While typing this the sewing machine is working hard to make herrings and codfishes from creepy fabrics covered with layers of plastic and organza. Even they look good. Here a picture of the not quit creepy fishes.

maandag 14 september 2009

Quilten Speciaal

Zaterdag weer een dagje naar Quilten Speciaal geweest. Jette Clover was onze docente. Het was weer erg inspirerend. De hele dag bezig geweest met allerlei vormen van het verwerken van teksten en foto´s tot naaibare dingen en met verschillende manieren om te zeefdrukken.
Het huiswerk was het maken van 2 zelfportretten. De bedoeling was om twee verschillende portretten te maken die twee kanten van jezelf benadrukten. Hierbij moesten we de lapjes gebruiken die we de les daarvoor gemaakt hadden en bovendien een lelijk lapje dat een van de anderen meegenomen had. De resultaten waren geweldig om te zien, zeer divers qua opbouw en materialen maar ook de gedachtes erachter en de verhalen die iedereen erover wist te vertellen. Eigenlijk hadden we allemaal maar 5 minuten om alles te presenteren maar iedereen, ook Jette, was zo enthousiast dat we daar ruim overheen gingen. Heerlijk zo´n college.
Mijn zelfportretten gingen over lawaaiig en stil. Degenen die mij kennen weten het wel, ik kan een aardig rumoerig typ zijn. Het eerste portret is niet alleen lawaaiig van kleur maar de cirkels staan ook voor het uitdijende geluid om mij heen. De rode randen staan voor mijn ritsratsklik gedrag, alles moet altijd snel af bij mij, een soort snelwegen dus.
Het andere portret staat voor de andere kant, een rustige. Als ik eenmaal bezig ben om iets te maken ben ik een uiterst rustig en kalm typ.

Saturday another day of Quilten Speciaal. Jette Clover was our teacher of the day. It was very inspiring again. Whole day busy processing all kinds of text and pictures into sewable objects and we did all kinds of screen printing.
The homework was to make two self portraits in which you had to emphasize two different aspects of yourself. We had to use the fabric we made the other course day and a ugly piece of fabric from one of the others as well. The results where fabulous to see, divers in construction and materials but also the ideas behind the work and the stories everyone had with it. Actually we all had only 5 minutes to show and tell but everybody, including Jette, was very enthusiastic, so we all past those 5 minutes. Lovely having that kind of class.
My self portraits where about noisy and quiet. Those who know me recognizes it, I am some kind of noisy person. The first portrait not only is noisy of colour, the circles on it are representing fanning out noise. The red edges are for my snipsnap behaviour, everything has to be done up speed, so some kind of highways.
The other portrait is for my quieter side. While busy with things you won’t hear me anymore.

vrijdag 11 september 2009

Onderwaterwereld / Under water world II

Mijn gezeefdrukte lappen hebben nog een weekje door het huis gezworven, ik vond het zonde om de schaar erin te zetten. Intussen toch maar gedaan. De uitwerking van het Dutch Bag Ladies thema onderwaterwereld wordt dus overbevissing. Mijn idee is om 3 stroken stof te maken met bovenaan land en onderaan zee met vissen. Een van de stroken is zo’n beetje klaar. De stroken komen los van elkaar te hangen aan een oude vishengel (iemand nog een hengel liggen toevallig) tussen de stroken komen gevangen vissen te hangen aan visdraad. Alhoewel de meeste vissen met een visnet gevangen worden staan de gevangen vissen symbool voor de overbevissing. De stofjes die bij dit thema uitgereikt zijn hebben lang remmend gewerkt op mijn creativiteit. Pas toen ik besloten had om ze compleet te negeren kwam er iets uit mijn handen. Uiteindelijk heb ik ook bedacht hoe ik de uitgereikte stofjes ga gebruiken, hier maak ik dobbers van. Weet nog niet hoe maar dat komt vast nog wel.

My screen printed fabric roamed around in the house for a while. I thought it was a shame to cut them into pieces. In the mean time I did. The execution of the Dutch Bag Ladies theme Under Water World will overfishing as I mentioned before. My idea is to make three strips of fabric. One of them is sort of ready. The strips will hang loose from each other on an old fishing pole. Between the strips there will be catched fishes on fishing wire. Although most fish is caught with a fishing net these caught fish act as a symbol for the overfishing.
The fabric we received with this theme had a restraining influence on my creativity for a long time. Only when I decided to ignore them completely something came out of my hands. In the end I figured out how to use the fabric, I will make floats of them. Don’t how yet but I think that will come in time.

dinsdag 8 september 2009

Kleine dingen / small things

Normaal hou ik me verre van ATC’s en andere ruilobjecten gewoon omdat ik een ontzettende hekel heb aan kleine werkjes. Nou weet ik wel, je kan gewoon een grote maken en vervolgens stuksnijden maar op een of andere manier staat het me tegen. Vorige week beweerde Corryna dat ik nou echt de enige was die haar nog geen kaart had gestuurd. En aangezien ze in levende lijve voor me stond toen ze dat zei geloofde ik het meteen. Dus, bij deze Corryna, speciaal voor jou, een kaart, hij is inmiddels onderweg. Ineens leek het huiswerk van Quilten Speciaal, twee zelfportretten van iets van 20 bij 20, lang zo klein niet meer. Ook maar even maken zo meteen.

Usually I stay far from ATC’s and other trading objects because I dislike small work very much. Yes, I know, you can make one large piece and cut it into pieces but by some means or other I can’t stand it. Last week Corryna stated that I was just they only one who didn’t sent her a card. And since she was standing in person in front of me I believed her right away. So, herewith Corryna, especially for you, this card is right on it’s way now.
Suddenly the homework of Quilten Speciaal, two self portraits of about 20 x 20 seemed not small anymore. I think I’ll make them right away.

zondag 6 september 2009

Batik

Soms ziet iets er mooi uit maar kan je er verder weinig mee, zoals deze gebatikte soort plankjes. In plaats van procion hebben we met gewone textielverf gebatikt, dat werkt toch een stuk minder lekker. Waar je met procion verf de was er goed uitgekookt krijgt en dus soepele stof overhoudt wordt het met textielverf een soort plankje. Wel handig, lapjes die je zo in de hoek kunt zetten. Ondanks uitkoken en vervolgens ook nog maar uitstrijken (bleh) wil de was er niet uit. Het lijkt wel of het blijft plakken aan de acryl uit de textielverf.

Sometimes things are looking good but pretty useless, like these kind of batik board. In stead of procion dye we used regular textile paint to batik with. That seems to work less good. When working with procion de wax comes out with boiling in water the result now is pretty stiff. Handy, fabric which you can put right up in the corner. Despite the boiling and additional ironing the wax won’t come out. It seems as if it sticks to the acryl in the paint.

vrijdag 4 september 2009

Batik play day

Vandaag een heerlijk dagje creatief. Corryna, Willy, Jacqueline, Annette en Laura kwamen een dagje batikken, batik play day. Emmy zou eigenlijk ook komen maar die was jammer genoeg ziek. Per saldo werd een groot deel van de dag besteed aan geklets en gekakel maar zoals het echte dames betaamd zijn we allemaal multi tasking. Ondertussen werd er dus ook doorgewerkt. De zon ging precies op tijd schijnen dus we konden mooi nog even meerdere lagen was opbrengen. Nu de was er nog uit krijgen!

Today a lovely creative day. Corryna, Willy, Jacqueline, Annette en Laura came to batik for a day, so it was batik play day. Emmy should have been there as well but unfortunately she was ill. Of course a substantial part of the day was used to chat but as a real lady we all are multi tasking. In the mean time the work went on. The sun was shining right on time so we could apply more layers of wax. Now the removing of the wax!

donderdag 3 september 2009

Back to normal

Zo, hier is weer rust in de tent. Sinds dinsdag is alles weer naar school. Kan eindelijk alles dat in mijn hoofd zit gaan uitwerken. Inmiddels is het al 6 weken geleden dat de naaimachine aangestaan, het stof zit er op. Het wordt wel weer eens tijd om productie te draaien. Wel af en toe tijd gehad om te verven. Gisteren voor het eerst procion verf met verdikker gebruikt om te zeefdrukken. Is nog best lastig want als je de verf te vloeibaar hebt gaan het langs de randjes van je motief uitlopen. En als het te dik is, en daarmee dus te droog, trekt het niet goed in de vezels. Uiteindelijk wel tevreden over het resultaat. In eerste instantie was de verf niet dik genoeg. Al mijn oranje vissen hebben een gelig waasje langs de randen. Eigenlijk wel mooi. Ik heb van dezelfde vis ook een stempel gemaakt, die wil ik er nog overheen zetten. Ook een zeefdruk met tekst uitgeprobeerd. Omdat ik ondertussen al zag dat de vissen uitliepen (klinkt wel raar, uitlopende vissen) de verf op de zeefdruk gebracht met een vrij droge verfroller. Na afloop aan de achterkant van de stof een klein beetje vocht verneveld. Weet eigenlijk niet of het ook zonder extra vocht had gekund.

So, peace settled at home again. Since Tuesday all the children are back to school again. Finally I can work out everything that’s in my head already. In the mean time it is six weeks ago since I last used my sewing machine, dust all over it. Time to make some production.
I did some dyeing in the last weeks but not much. Yesterday I used procion with thickener for the first time to screen print. A bit of a tough job because when the dye is to fluid the motifs will run along the edges. When it’s to much thick it’s too dry as welll and it won’t evaporate into the fibres of the fabric. Finally I was satisfied with the result. At first the dye was too fluid and all of my orange fishes have got a yellow shimmer along the edges. But, I like it.
I made stamps of the same fish and I will put it over the screen printed fishes.
I also tested a screen print with text. Because I already noticed the colours of the fishes where flowing I applied the dye on the screen with a almost dry paint roller. For curing I sprayed some water on the back of the fabric. I don’t know if it had worked as well without the moist.

Natuurlijk weer te veel verdikte verf aangemaakt. Na het bewerken van 3 grote lappen had ik ook niet meer zo’n zin er nog veel mee te doen. Omdat er al soda in zat kon ik het niet bewaren dus toch maar even verwerkt. Het resultaat was leuker dan verwacht. Ik had twee lappen op elkaar gelegd. Verf lukraak en een beetje dik op de bovenste gesmeerd. Daarna stempels (zonder verf) in de verf gedrukt. In de bovenste lap geeft dat hele subtiele schaduwen en in de onderste lap wordt het helemaal prachtig. Je drukt de verf met het stempel dan in de onderste lap. Leuk om nog eens uitgebreid uit te proberen.

Of course I made way to much dye. After processing three large pieces of fabric I wasn’t in the mood for another piece. Because the soda ash was already in the dye solution it wasn’t possible to store it so I made another quick one. The result was nicer than expected. I put two layers of fabric on each other and spread the dye at random on the top fabric. After that I stamped with stamps without dye on the top fabric. The top fabric has got subtle shadows but the bottom fabric has became very beautiful. The dye of the top fabric is pushed through on the bottom one. I definitely going to try this again.