dinsdag 27 mei 2008

Finally finished

OK, het moest er dan toch maar van komen. Zaterdag moet de DBL opdracht echt af zijn. Ben er niet helemaal tevreden over maar ach, volgende keer beter. Natuurlijk moet het resultaat nog even geheim blijven tot zaterdag dus de foto komt nog.
Waar ik wel tevreden over ben is mijn zwart witte werkje. Wat aanvankelijk begon als een proeflapje hittepistool is uiteindelijk gespannen op een plaatje board en vervolgens op een schildersdoek geplakt.

OK, is it had to be finished finally. Saturday the DBL project should be ready. I am not completely satisfied, but is good enough. Next time better. Of course the result have to be secret until next Saturday, so the photo comes later.
Something that turned out right was my black and white project. It started as a experimental piece with the heat gun and it ended stretched on a piece of board. The board was glued to a canvas.

zondag 25 mei 2008

Dutch Bag Ladies

Eindelijk de moed gevonden om te beginnen, de opdracht moet de 31e klaar zijn en bijna iedereen heeft al bericht dat ze klaar is. En ik ben nog niet eens begonnen.Op de een of andere manier had ik een ‘quilters block’ , geen zin, smoesjes. Maar ik vond dat ik eerst dit af moest maken voordat ik de reeds lang opgeborrelde nieuwe idee├źn van mezelf mocht gaan uitvoeren. Eerst al stiekem besloten om 2 van de stofjes niet te gebruiken. Ze vloekten geweldig met de rest en maakten de drempel om te starten nog veel groter. Dus dat luchtte op. Gisteren was ik een aardig eind gekomen. Nog een klein beetje doorstikken, randje erom, klaar. Vanmorgen eerst een boek uit gelezen, was spannend, kon niet stoppen en toen mijn rommelhok in. En wie zag ik daar, een grote fan van mijn werk, vooral als het zacht en lekker opgevuld is, de poes. Hij lag daar zo lekker dat ik acuut vond dat hij moest blijven slapen zolang hij maar wilden. Even wakker geworden van de foto maar nu, 2 uur later, slaapt hij nog steeds. Het is al een oud beestje (17) met maar 3 poten en zonder staart (beide onderdelen bleken op een ochtend verdwenen) dus ja, die laat je wel liggen!. Misschien vanmiddag afmaken dan maar.
Ondertussen deze week ook een leuk bericht. Beide quilts die ik ingestuurd had voor de Algemene Tentoonstelling van het Quiltersgilde zijn geaccepteerd!

Finally found the courage to start with the DBL project, it should be ready the 31th. Almost everyone of the group reported that they are finished. And I haven’t even started yet! In some way I had a ‘ quilters block’, not feel like quilting, excuses. But I thought that I have to finish this before doing something with the fancy new ideas that got into my mind. First of all I decided not to use two of the fabrics. They didn’t get along with the rest of the fabrics and made the barrier even greater. So that relieved. Yesterday I made a good start. Still a little bit of stitching to go, the border and finished. This morning I first read an really suspenseful book, couldn’t stop reading. After that went in to my ‘ glory hole’. Who did I see there, one of my biggest fans, especially when the work is soft and stuffed, the cat. He was sleeping lovely and warm so I decided at once that he should sleep as long as he wanted. Woke up a second when taking a picture but now, two hours later, he is still sleeping like a log. It’s an oldie already, with only three legs and no tale (he just came home once without these parts), so, one will let him sleep. Maybe finish the quilt this afternoon.
In the mean time a nice message. Both the quilts I sent in for the yearly exhibit of the Dutch Quilters guild where accepted!

woensdag 14 mei 2008

Back in town

Een heerlijke vakantie gehad in Denemarken. Twee weken lang mooi weer, wat wil je nog meer. Een klein kratje met stofjes en draadjes meegenomen. Een hele kunst om je hele vol gestouwde kamer in een kratje samen te vatten. Twee kleine werkjes gemaakt.

Had a wonderful vacation in Denmark. Two weeks of beautiful weather, what more do you want? Took a small box with fabrics and fibres with me. A big trick to cram your whole sewing room in a box. Made two small projects.

dinsdag 13 mei 2008

Dutch Bag Ladies

Deze keer de beurt aan Mieke om iedereen van een zak met stofjes te voorzien. Het thema is ‘Tuinfeest’. Feest in de tuin, een feest om in de tuin te zijn, nog vrij in te vullen. Een lastig zakje. Stofjes die zo op het eerste gezicht er niet bepaald feestelijk uitzien. Het moet over minder dan 3 weken klaar zijn, het ligt al enige weken in mijn kamer en ik heb nog geen inspiratie. Alhoewel het buiten wel tuinfeestelijk weer is!

This time it was Mieke’s turn to give us a bag with fabrics. The theme is ‘ Garden party’. Party in the garden, a party to be in the garden. A tricky bag this time. At first sight the fabrics are not very party like. It should be ready in less than 3 weeks. It’s in my room for a few weeks now and I haven’t got inspiration yet. Although it’s party weather outside!

donderdag 1 mei 2008

Denemarken/Danmark

Even ertussen uit, uitwaaien in Denemarken.


Gone for a holiday in Danmark.