dinsdag 31 mei 2011

Retourtje Karlsruht / Roundtrip Karlsruhe

Vandaag een hele stapel quilts terug gekregen uit Karlsruhe. De eindwerkstukken van mijn groep van Quilten Speciaal en de vorige groep hingen daar op Nadelwelt beurs. Zie de blog van Tineke voor foto’s.
Mijn eigenlijke eindwerkstuk was aan de andere kant van de wereld, in Ailsa Craig (Canada). In Karlsruhe hing een ander werkstuk dat ik tijdens de cursus gemaakt had.
Ik heb altijd een beetje een hekel aan alle afwerkklusjes van een quilt. Randje, gootje, hoes, ik schuif het eindeloos voor me uit. Vooral de hoes, naar karwei. Meestal pak een willekeurig stofje en rammel zo snel als ik kan een hoesje in elkaar. Aangezien ik al mijn quilts op een grote rol bewaar hebben ze gelukkig lang niet allemaal een hoes nodig. Aangezien alle quilts bij mij ingeleverd waren, kwamen ze ook weer bij mij terug. Grappig om te zien dat aan sommige hoezen bij wijze van spreken net zo veel aandacht besteedt was als aan de quilts zelf.

Today I received a whole bunch of quilts from Karlsruhe. The final work of two courses Quilten Speicaal where exhibited at the Nadelwelt show. See Tineke’s weblog for photos.
My own work was on the other end of the world, in Ailsa Craig (Canada) so I exhibited another project I made during the course.
I always hate to finalise a quilt, the border, the back, the sleeve, I always postpone it endlessly. Especially the sleeve, nasty job. Most of the time I choose a fabric at random and fix it as fast as possible. Since I keep my quilts as much as possible in a large role I don’t need that much sleeves. With all the quilts together one could see that some of the sleeves received as much attention as the quilts itself, so to speak.

donderdag 19 mei 2011

Row row again …

Voor onze masterclass (zie een van de vorige berichten) is het de bedoeling dat je vooraf nadenkt over de serie werken die je wilt gaan maken. Ook de daarvoor benodigde stoffen moeten al vooraf bedacht en gemaakt worden. Dan is er ook nog het huiswerk, waaronder het maken van een paar kleine werkjes bij het gekozen thema. Lekker in de weer geweest met transfer verf. Blijft toch grappig hoe zo’n duf velletje beschilderd papier onder de strijkbout verandert in een kleurig geheel. Afhankelijk van hoe dik je op het papier geverfd hebt kan je wel 5 tot 10 afdrukken maken van dat ene duffe velletje. Natuurlijk worden de afdrukken steeds minder helder maar dat heeft ook zijn charmes. Geëxperimenteerd op verschillende materialen en stoffen. Een deel van de experimenten gebruikt voor een klein werkje. Het bestaat uit verschillende transparante lagen op een ondergrond. Ik weet niet of het op de foto duidelijk overkomt maar in het echt ziet het er lief en teer uit. Zo ken ik mezelf nog niet!In preparation of our master class (see one of the previous posts) we have to think about the theme of a series of work you want to make. You also have to design and make the required fabric in advance with the chosen theme. I experimented a bit with transfer dye. It’s always funny how a dull painted paper with a little bit of help from the iron transforms the fabric into a colourful piece. Depending on the thickness of paint you used on the paper you can make from 5 up to 10 copies from that one dull piece of paper. Of course the prints will become less bright but that to has it’s charms. I experimented on different materials and fabric. I used part of the experiments to make a small work. It consists of some transparent layers on a background fabric. I don’t know whether you can see it in the picture but in real it looks very sweet and delicate. That’s not how I know myself!vrijdag 13 mei 2011

Pillow? Or part of a coat …?

Thuis nog een beetje verder zitten fröbelen aan het rode werkje. Hier en daar wat steekjes erbij gemaakt. Daarna het hele spul in de wasmachine en de droger gestopt. De lap is zo’n 10% kleiner geworden. Geeft een prachtig doorleefd effect. Niet alle stofjes zijn even hard gekrompen dus de lap is hier en daar een beetje bobbelig. Zat eerst te denken om er een kussen van te maken maar wellicht wordt het het achterpand van een jasje. Eerst maar even goed nadenken voordat ik de schaar erin zet.At home I messed around a bit with my red project. I made some extra stitches. After that I put everything in the washing machine and the dryer. The piece has shrunk 10%. The effect looks great. Not all the fabrics shrunk the same amount so it’s not completely flat anymore. First I thought to make a pillow of it but now I think maybe it could be the back of a coat.
Have to think about it before cutting!
maandag 9 mei 2011

Row row phase 2

Ik vond mijn bootjes wel leuk geworden maar wel een beetje saai dat zwart wit. Zeker voor iemand die nogal van kleur houdt. Omdat ik nog niet weet op welke kleur ondergrond ik ga werken of wat ik er verder mee wil nog maar een nieuw experimentje. Inkleuren die bootjes. Dekkend verven kan altijd nog en dat vond ik ook verder niet bij het bootje passen dus transparant geverfd. Sterk verdunde zijdeverf gebruikt. Het leek we aquarel verf. Het ene bootje was iets te nat dus daar is de verf erg gaan lopen. Heeft ook wel weer zijn charmes maar toch vind ik de licht gekleurde het mooist.I liked my rowing boats but the black and white was a bit boring. Definitely for someone who loves colour very much. Since I don’t know which background colour I will use in the end nor do I know what to do what so ever with the boats, I decided to do another experiment. Colour in the areas. Painting opaque seemed not to fit with the boats and that can always be done later. I used strong diluted silk paint. It had the consistency of aquarelle paint. One of the boats was a little bit too wet, so the paint run. Has got it’s charm as well. But, I like the soft one the most.

 

dinsdag 3 mei 2011

Row row row the boat ...

In de herfst ga ik een masterclass doen bij Jette Clover en Linda Colsh, ik heb er al helemaal zin in. We krijgen nu al elke maand huiswerk. Het is de bedoeling dat we een serie werken van een zelf gekozen thema gaan maken. Ik heb gekozen voor het landschap bij mij in de buurt. Ik woon in het rivieren gebied. Door het jaar heen ziet het landschap er steeds verschillend uit, niet alleen door de verandering van seizoenen maar vooral door de verandering van het waterpeil. Ik loop regelmatig een bepaald stuk met de hond langs en over de dijk. Het verveelt eigenlijk nooit, altijd weer iets anders te zien. Ik heb al eerder werk gemaakt geïnspireerd op het landschap, met name de wilgen en ik ben er eigenlijk nog niet klaar mee. Ik heb besloten om niet alleen de wilg als uitgangspunt te kiezen maar ook roeibootjes. Op verschillende plekken langs de rivier liggen van die half gezonken roeibootjes. Onduidelijk van wie ze zijn en of ze nog gebruikt worden. Ongemerkt heb ik in de afgelopen jaren regelmatig foto’s gemaakt met die roeibootjes, tijd om er iets mee te gaan doen.

Eerst maar eens gaan experimenteren met het borduren van roeibootjes. Ik heb 3 versies gemaakt. Twee met mijn borduursoftware en 1 uit de vrije hand. De linker is gemaakt met de borduursoftware. Hierbij heb ik de software de randen van de foto automatisch laten zoeken en die randen omgezet in stiklijnen. Bij de tweede heb ik een schets omgezet in stiklijnen. De meest rechter is gemaakt door uit de vrije hand een potloodtekening te stikken. De eerste twee zijn reproduceerbaar en de derde niet.
Zelf vind ik de tweede en de derde het mooist. De eerste is me te statisch.

In autumn I will have master class taught by Jette Clover and Linda Colsh. I am realy looking forward to it. Every month we have home work to be prepared. The aim is to work in series on a chosen theme. I chose for the landscape around the place I live. I live in an area with broad rivers and wetland. Through the year the landscape always looks different. Not only by the change of seasons but most of all by the change of water levels. I regularly walk the dog along a certain part of the river over a dike. The landscape is never annoying. Always new views. I made work based on the landscape before, with willows for insance, and wasn’t finished with it. I chose not only the willow as a starting point but rowing boats as well.
There are a lot of places along the river with half sunken rowing boats. It’s not clear who owns them and whether they are in use.
I was unaware of it but during the years I made several photos of those boats. Time to do something more with it.
First I experimented a bit with embroidering rowing boats. I made 3 different versions. Two with help of my embroidery software and one free motion sewing. The left one is made by letting the software decide with contours it could find. The middle one is made sketching with the software and the right one is made just stitching. The first two are reproducible and the third one isn’t.
I like the second and third the most. The first one is too static.