donderdag 24 april 2008

Klaar/finished

Gisteren weer een inspirerende, gezellige en zonnig dag met Emmy en Willy. Als je ons een week bij elkaar zet kletsen we nog steeds! Onze werkstukken met het thema ‘Moeder’ waren klaar. Zeer verassend en uiteenlopend wat we er van gemaakt hadden.

Yesterday yet another inspiring, pleasant and sunny day with Emmy and Willy. When you put us together for a week we are still chatting! Our projects with the theme ‘Mother; where ready. With a surprising and diverse result.

Centraal in het werkstuk van Emmy zijn cirkels, een voor elk van haar kinderen. De cirkels zitten vast aan een moeder-cirkel. Deze verbinding staat voor de lange en lastige weg van een moeder om kinderen te laten opgroeien en voor het moeilijk los kunnen laten van haar kinderen. Natuurlijk heeft Emmy zich weer flink uitgeleefd met prachtig borduurwerk.

Centrally situated in Emmy’s project where circles, one for each of her three children.
The circles are connected to a mother-circles. This connection represents the long and hard way for a mother to raise her children and the difficulties in letting go. Of course Emmy made some beautiful embroidery on it.

In het werkstuk van Willy staat de band tussen moeder en dochter centraal. De donkere bovenkant staat voor van alles dat in het verleden voorgevallen is en de harten staan voor de onvoorwaardelijke moeder liefde. De handen staan symbool voor elkaar helpen, geholpen worden en hulp aanvaarden.

In Willly’s project the connection between mother and daughter is the key. The dark side on the left represents things happened in the past and all the hearts stand for the unconditional love of a mother. The hands symbolize helping each other, be helped and accept aid.

Ten slotte mijn eigen werkstuk. Het tussenresultaat heeft al een paar keer in mijn weblog gestaan maar nu is hij dus echt klaar. Centraal in mijn werkstuk staat mijn meervoudig gehandicapte dochter. Zij heeft een progressieve ziekte dus werpt een schaduw vooruit naar wat een zonnige toekomst had moeten zijn. De vlinders staan voor mijn 3 kinderen. De grootste, de roze, is nog vlak bij huis, de rozen. Mijn favoriete bloemen. De andere twee blauwe vlinders staan voor mijn zoons die al verder van huis kunnen vliegen. Zo af en toe zitten ze verward in alles rondom hun zus, vandaar dat ze symbolisch verward zitten in haar haren.

In closing my own project. The process of making it was already on my weblog but now it’s finished. Central in my project is my multiple disabled daughter. She’s got a progressive disease so she casts a shadow to what should have been a sunny feature. The butterflies represent my three children. The biggest one, the pink one, is still near home, represented by the roses, my favourite flower. The other blue ones representing my sons. They already fly a bit on their own an going further from home. Every now and then they are tangled up in everything around their sister, so they are symbolically tangled in her hair.

Voor ons alle drie geld dat we het best een pittige opdracht vonden, het maakte een hoop emoties los en heeft iedereen aan het denken gezet.
Ondertussen heeft Willy nagedacht over een nieuw thema ‘ Een dierbaar stuk speelgoed’ is het geworden.
The three of us concerned it a spicy project, it stirred up emotions and gave us food for thought.
In the mean time Willy thought about a new theme, it's ' a precious toy'.

zondag 20 april 2008

Kralen/beads

Mijn knutselhok puilt uit. Ben vast niet de enige die alles verzamelt waarvan je alleen al de gedachte hebt dat je het ooit aan een stuk textiel kan bevestigen. Daar horen dus ook kralen bij. Ik hou van veel keus hebben. Dus als ik langs zo’n graaibak met kralen kom kan ik het nooit laten om er iets van te kopen. En inderdaad, zo af en toe naai ik eens wat kralen op een stoffie. Echter, dit tempo blijft achter bij de groei van de kralenvoorraad. Ik heb me dus dit weekend op het kettingen maken geworpen. Eigenlijk ook wel leuk. Nu nog 30 uur in een dag!

My hobby room is bulging out. I am certainly not the only one who’s collecting everything from which you think you can fix it to a piece of textile. Beads are included in that definition. I love to have a lot of choice. So, when passing trays with special offers I can’t let go the offer. And yes, once and a while I sew some beads on a piece of fabric. But this speed stays behind the speed of the growing of my stock of beads. This weekend I tried to do something about it. I made necklaces. Nice to do. Now I need 30 hours a day.

woensdag 16 april 2008

Tas/Bag

Nog een weekje, dan is het weer zover, Emmy en ik gaan een dagje naar Willy. Vooraf maken we elkaar al lekker wat er zoal af is. Alles dat mee moet verdwijnt zo langzaam aan in de speciale knutseltas. De tas die ik altijd meesleep naar al mijn creatieve uitspattingen. De voorpret is al leuk, de dag zelf is altijd nog veel leuker. Deze week de laatste hand leggen aan de Moeder quilt, dan kan die ook mee. Als het goed is zijn Emmy en Willy ook klaar, ik ben erg nieuwsgierig.

One more week to go, than it’s playtime again. Emmy and I are going to Willy. We make each other curious in advance with all we have finished in the mean time. Everything that should go with me disappears in my special made bag. The bag that always goes with me on my creative journeys. The looking forward is nice, the day itself even nicer. This week I plan to finish my Mother quilt. If everything goes right, Emmy and Willy are finished as well. I am very curious about their results.

vrijdag 11 april 2008

Award and nominations

Het blijft prijzen regenen, awards in dit geval. Ik ben twee keer genomineerd voor ‘blog that brings me inspiration and makes me appreciate the blogosphere’ (Bedankt Laurence en Emmy) en een keer voor de Arte Y Pico award (Emmy).
Beide hebben ongeveer dezelfde insteek, je moet deze award doorgeven aan mensen met een weblog die jij zelf weer bewonderd. Probleem is dat de ene wel 10x doorgeven vereist en de Arte Y Pico award 5 stuks. Op zich lees ik aardig wat blogs en een aantal hiervan hebben de award zelf ook al gekregen. Ik vond het toch wel een tikkie lastig worden om 15 frisse, inspirerende blogs te nomineren, dus ik heb besloten om het bij 5 te houden.
Ook lastig is dat de blog die ik het vaakst lees, die van Emmy, juist degene is die me de award gegeven heeft dus die kan ik dan eigenlijk niet meer in mijn rijtje zetten.
OK, na wikken en wegen:
Jacqueline, omdat ze heel veel verschillende technieken op verrassende wijze gebruikt in een verscheidenheid aan werken. Corryna, omdat ze net als ik nog redelijk nieuw is in blogland en overal enthousiast over is. Dijanne Cevaal, vanwege haar prachtige lappen en de mooie dingen die ze daarvan maakt. Wietske Kluck, omdat ze lekker veel kleur gebruikt in haar werk. En tenslotte, toch lekker Emmy, omdat ze zo’n leuke en inspirerende vriendin is.

It keeps raining prizes, in this case awards. I have been nominated twice for ‘ blog that brings me inspiration and makes me appreciate the blogosphere’ (Bedankt Laurence en Emmy) one time for the Arte Y Pico award (Thanks again Emmy).
Both awards have a bit the same point of view, you have to give the award to people whom you admire. The problem is that the first type of award requires 10 weblogs to nominate and the Arte Y Pico award 5 times. I figured out that it’s a bit awkward to nominate 15 fresh and inspiring blogs so I decided to nominate 5. OK, after some deliberation this is my result.
Jacqueline, because she uses a lot of techniques in a surprising way in a lot of works. Corryna, because she is ever enthusiastic and as fresh as I am in blogland. Dijanne Cevaal for her beautiful fabric and the lovely things she makes of them. Wietske Kluck for her use of colours in her work and finally I'm going to do it anyway, Emmy because she is such a nice and inspiring friend.

1) You have to pick 5 blogs who deserve this award for their creativity, design, interesting material and contribution to the blogging community no matter what language.
2) Each award has to have the name of the author and also a link to the blog to be visited by everyone.
3) Each award winner has to show the award and put the name and the link to the blog that has given her or him the award itself.
4) Award winner and the one who has given the prize have to show the link of Arte Y Pico blog linked in my title) so everyone will know the origin of this award (cut and paste the info into your blog to make things easier)

dinsdag 8 april 2008

Tussendoortjes/ between quilting

Als ik met een grotere quilt bezig ben vind ik het altijd wel lekker om tegelijkertijd met kleinere dingetjes bezig te zijn. En dat moeten dan vooral hele andere dingen zijn.
In dit geval een boekomslag en een penselenetui. Soms maak ik dit soort dingen van restjes of vergeten experimenten maar nu waren het kadootjes voor twee vriendinnen. Vind ik nog leuker om te maken want dan kan je met het ontwerp en de kleuren rekening houden met degene aan wie je het gaat geven. Ik hoef dan ook nooit lang na te denken hoe iets moet worden, dat gaat op gevoel. De boekomslag werd voor Wies. Wies heeft een speciale band met zonnebloemen dus die moesten er zeker op komen. Verder was het een kadootje voor een speciale gelegenheid dus het moest ook nog eens prachtig worden.
Petra wist tot voor kort niet dat ze kon schilderen en maakt nu prachtige schilderijtjes. Voor haar dus een penselenetui voor haar verjaardag. Eigenlijk hadden we met een aantal vriendinnen onderling afgesproken geen kadootjes meer te doen met de verjaardagen maar Petra is gelijk met mij jarig (gisteren) en dat geeft toch een bijzondere band. En dus zorgen we toch altijd voor een kadootje voor elkaar.

Whenever I am busy on een larger quilt I like to have some smaller jobs in the mean time. Than I give preference to totally different things. In this case a bookcover and a paintbrush case. Sometimes I make these things of leftovers or forgotten experiments but now it concerned presents for friends. That’s even nicer to do because than you can fit the design and colors to the person you make it for. It doesn’t need long thinking, the design grows by feel. The bookcover is for Wies. She has a special connection with sunflowers and so they had to be on it.
Until recently Petra didn’t know that she could paint and now she makes beautiful paintings. For her I made the paintbrush case as a birthday present. Actually we agreed with a couple of friends not to buy birthday presents any more but we have the same birthday (yesterday) and that’s special. So we always give eachother a present.

woensdag 2 april 2008

Work in progress: the theme Mother - 2

Zo, weer een stapje verder. De top is klaar. Ten opzichte van de eerste foto vooral het een en ander geverfd en eroverheen gestikt. Het grappige is dat mijn dochter zichzelf er ook echt in herkend. Met haar beperkte middelen, ze kan niet praten, laat ze dat dan ook even weten. Ze kan zo lekker van oor tot oor stralen. Corryna gaf het in haar reactie op de vorige foto al aan, deze doe ik echt nooit meer weg, hier zit een heleboel gevoel bij in genaaid!

Well, got one step further. The top is finished. Compared to the first photo the difference is in the painting and I stitched some fabric on. The funny thing is that my daughter really recognizes herself. With her limited possibilities, she can’t talk, she let’s me know she does.
Than her eyes are beamed with joy. As Corynna already mentioned in her reaction on the last photo, I’ll never dispose this one, there’s too much emotion sewed in.