woensdag 9 juli 2014

Voortgang / Progress

Weinig actie op mijn blog maar dat betekent niet dat er hier geen actie geweest is. Voor een aantal wedstrijden en tentoonstellingen ingestuurd en dat moet natuurlijk geheim blijven.
Ook verder gewerkt aan het nieuwe boek. Heerlijk ook om foto’s te maken van onze prachtige lappen.

Not a lot of action the last few weeks, but that doesn’t mean that there wasn’t action at all. I sent in some work for competitions and shows and that should still remain a secret for a while.
We worked on our book as well. Lovely pictures from our beautiful fabric.

Geen opmerkingen: